DISTRIBUTERI - Rekal d.o.o. Banjaluka

DISTRIBUTERI

Crna Gora
Rekal Nova
Podkošljun bb
85311 Budva
Crna Gora
Tel/Fax: + 382 (0)33 465 231


Hrvatska
Agroznanje d.o.o.
Ivanićgradska 59b
Zagreb
Hrvatska
Tel/Fax: +385 1 373 1494
www.agroznanje.hr


Slovenija
Migro d.o.o.
Alpska cesta 43 4248 Lesce
Slovenija
Tel: +386(0)4 53 53 670
www.migro.si


Srbija
Rekal Srbija


BiH (Federacija)
GTS d.o.o.
Vilsonovo šetalište 10 71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 646 659
www.gts.ba